Blijf jij?

In vele vormen doet verlies zich voor op de werkvloer. Ziekte, overlijden of een scheiding kunnen diepe impact hebben op werknemers en teams. Bovendien reageert iedereen op zijn eigen unieke manier. De een wil snel na een ingrijpende gebeurtenis weer aan het werk, de ander heeft (veel) meer tijd nodig om werkzaamheden te kunnen hervatten. Rouw leidt niet zelden tot gevoelens van onbegrip en frustratie. Hoe komt dat en wat kun je als werknemer én werkgever doen om rouw een passende plek te geven?

Wat kun je betekenen voor werknemers? Waar loop je als organisatie tegenaan? Wat vraagt het van (HR-)managers en collega’s? Hoe is de verliescultuur in jouw organisatie? Wat verwachten jullie van medewerkers nadat er een ingrijpend verlies heeft plaatsgevonden? En hoe krijgt dit vorm? Wat kom je in jezelf tegen en wat bij de ander? Staan jullie stil bij de gevolgen van individueel en gezamenlijk verlies of zijn jullie vooral geneigd over te gaan tot de orde van de dag?

Verlies en rouw roept vele vragen op, zowel bij de werkgever als bij de werknemer. Samen stil staan bij dit thema helpt medewerkers in alle lagen van de organisatie verder. We nodigen jullie uit rouw op de werkvloer serieus te nemen.

'Blijf Jij?' is een dag die inzicht geeft in individuele en gezamenlijke verwachtingen, (rouw)reacties en (on)gemak. Om met begrip en (h)erkenning ruimte te geven aan jezelf en de ander. Zodat rouw een eerlijke plek krijgt op de werkvloer én er geholpen kan worden bij gezond herstel.

 

Inhoud

De dag bestaat uit casuïstiek, ervaringsgerichte oefeningen en theoretische achtergrond. We geven uitleg over rouw en over verschillende rouwreacties. Er is aandacht voor individuele en gezamenlijke rouw. Hoe ga je hier als werkgever mee om? We zoomen in op de verliescultuur in jouw organisatie. Wat dragen jullie uit naar werknemers? Welke problemen ervaar je in de omgang met rouwenden en hoe ga je in gesprek met elkaar? En rouwen mannen anders dan vrouwen? Een dag die rouw meer op de kaart zal zetten in jouw organisatie, waardoor zowel werkgevers als werknemers zich meer gekend zullen voelen in het thema.

 

Voor wie?

Deze dag is bedoeld voor medewerkers, leidinggevenden of organisaties die rouw op de werkvloer in de ogen willen kijken. Om kritisch, eerlijk en zorgvuldig een stap te zetten naar een cultuur waarin verlies (h)erkend wordt. Jullie willen stilstaan bij de impact van verlies op de werkvloer en hebben behoefte aan het verkennen van individuele en gezamenlijke processen. Zodat je hier jezelf en elkaar verder mee kunt helpen.

Voor deze training vragen we geen specifieke vooropleiding. Het betreft maatwerk. Bereidheid om te reflecteren op jezelf wordt wel verwacht. Voorkennis over rouw is geen vereiste. Naast de genoemde (werk) tijden is er geen sprake van extra studiebelasting en/of voorbereiding. Studiemateriaal wordt ter plaatse of zonodig vooraf aangeleverd en/of geadviseerd in de vorm van literatuur, artikelen, beeldmateriaal en/of boeken.

 

In-company training op maat

Centrum Duo biedt naast de bovenstaande training voor individueel geïnteresseerden een in-company training op maat. Deze training is bedoeld voor organisaties die als geheel of als team stil willen staan bij rouw op de werkvloer. Dit kan wenselijk zijn als er zich in de organisatie een groot verlies heeft voorgedaan of zal gaan voordoen. Bijvoorbeeld: het (naderend) overlijden van een collega, een impactvol bedrijfsongeval of een (op handen zijnde) reorganisatie. Wat doet dit met medewerkers, wat hebben zij nodig en hoe verbind je je op de werkvloer met elkaar in tijden van rouw? Het kan ook zo zijn dat een organisatie een team (HR-)managers, (team)leiders of leidinggevenden wil onderdompelen in het thema rouw, zodat zij zich beter toegerust voelen hier op de werkvloer mee om te gaan. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Binnenwereld

'...Ik zie er enorm tegen op om weer naar het werk te gaan, ik heb geen idee wat ik moet zeggen of moet doen. Al die ogen die mij straks aankijken en de stilte die dan misschien valt. Het is zo dubbel, ik zou graag wat afleiding willen en gewoon weer aan het werk gaan, maar ik wil ook wel mijn verhaal doen...'


'...Als locatiedirecteur heb ik te maken met mensen die scheiden, geconfronteerd worden met ziekte in het gezin of met overlijden in de directe omgeving. Ik wil ze uiteraard graag tegemoet komen, maar ben ook bezorgd over de bezetting en financiële consequenties. Waar doe ik goed aan...?'


'...Twee weken na het overlijden van mijn man is mij gevraagd of ik mijn diensten weer kan oppakken. Ik krijg geen ruimte om mijn eigen tempo te volgen en ben ook bang dat ik mijn baan verlies als ik niet snel aan de slag ga...'


'...Het is nu een aantal weken geleden. Een afschuwelijk bedrijfsongeval. We denken aan zijn vrouw en kinderen. Daarnaast zijn wij als directe collega's ook nog van slag. De beelden van het ongeluk staan op ons netvlies, sommige collega's slapen slecht. Er zijn nog veel vragen en zorgen over hoe het kon gebeuren, anderen zijn boos en hebben een kort lontje. Het gaat bijna de doofpot in en dat wil ik als manager niet. Ik wil niet dat het onder de huid kruipt van de mensen. Hoe geef ik hier aandacht aan en hoe gaan we verder...?'


'Als P&O manager heb ik de verantwoordelijkheid over het welzijn van bijna 120 mensen die werken op 6 locaties van de kinderopvang en de buitenschoolse opvang. Ik word geconfronteerd met veel verschillende persoonlijke verhalen van de medewerkers en ik merk dat het mij ook vaak raakt. Hoe kan ik het gesprek voeren zonder dat ik er zelf steeds geëmotioneerd van raak...?'

Praktisch

     Op aanvraag, aanbod op maat

    10:00 - 17:00 uur

     Nog niet bekend

    Inclusief koffie, thee, fruit en een gevarieerde lunch

    249 (indien gewenst is gespreid betalen mogelijk, vraag gerust naar de mogelijkheden)